Helen Nguyễn

• Địa chỉ: 118 Ho Van Hue, Phuong 9, Phu Nhuan

• Số điện thoại: 0903 663 428 - 0902 868 423

• Email: baonguyenphoto@yahoo.com

• Website: http://helennguyenphoto.com/

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://helennguyenstudio.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/helennguyenstudio?ref=hl

• Helen Nguyễn Studio

Add: 118 Hồ Văn Huê, Phường 9, Phú Nhuận, Tp.HCM
Phone: 0903 663 428 - 0902 868 423
Email: baonguyenphoto@yahoo.com